O NAS

Instytut Metalurgii i Technologii Metali powstał w 2019 roku. Jesteśmy jednostką zorientowaną na technologię i praktyczne wdrożenie wyników badań naukowych do przemysłu. Pracownicy Instytutu mają bogatą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną niejednokrotnie potwierdzoną przy realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych oraz zleceń przemysłowych. Dyrektorem Instytutu jest Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.

Zobacz więcej

Oferty praktyk i staży dla studentów Wydziału

.

Oferta dla szkół

.

Współpraca z przemysłem

.

Oferta dla przemysłu

.